Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Grodzisku Wlkp.

O nas - historia GS Grodzisk Wlkp.
Gminna Spółdzielnia powstała 28 lutego 1947 roku z siedzibą przy ul. 27 Stycznia. Grono założycieli stanowili : Marian Krygel, Karol Węgrzyn, Antoni Ptak, Tadeusz Jajczyk, Władysław Klapa, Bolesław Drgas, Stefan Śliwiński i Roman Piwański.
 • 1. Budowa sklepów spożywczo-przemysłowych w Ptaszkowie i Kąkolewie oraz prowadzenie sprzedaży art. do produkcji rolnej tj. nawozy, węgiel, pasze.
 • 2. W dniu 30 kwietnia 1948 nastąpiło połączenie GS z Rolnikiem w wyniku czego powstała Gminna Spółdzielnia "SCH" w Grodzisku Wlkp. przy ul. Garbary 18 ; powstają nowe placówki handlowe w Gninie i Słocinie.
 • 3. Rok 1952 dalszy rozwój sieci handlowej w Albertowsku, Sworzycach, Czarnej Wsi, Młyniewie, Kobylnikach, Borzysławiu, oraz produkcja piekarnicza w wydzierżawionych piekarniach w Grodzisku, Borzysławiu i Kąkolewie. Do tego okresu GS objęła siecią handlową całą gminę liczącą 16 wsi .
 • 4. Rok 1962 kupno terenu przy szosie opalenickiej o pow. 3,1 ha pod budowę nowej bazy obrotu rolnego gdzie powstały magazyny, punkt skupu żywca oraz piekarnia mechaniczna .
 • 5. W roku 1964 odchodzi na emeryturę długoletni prezes Leon Jarmiński . Rada Nadzorcza powołała na jego miejsce Włodzimierza Wojciechowskiego . Wiceprezesem ds. handlu został Stefan Stępień a wiceprezesem ds. obrotu rolnego- Marian Olejniczak.
 • 6. Od 1973 roku GS wprowadził usługi dla ludności w zakresie malarstwa budowlanego, elektromechaniki, naprawy wag, wulkanizacji, przewozów i wypożyczania sprzętu gospodarstwa domowego, mechaniki pojazdowej i ślusarstwa .
 • 7. Długotrwała choroba zmusza Prezesa W.Wojciechowskiego do rezygnacji z obejmowanego stanowiska . Z dniem 15 kwietnia 1975 roku Rada Nadzorcza na Prezesa GS powołała Bronisława Królika, który na stanowisku tym pozostał do końca 1989 roku. Na stanowisko Wiceprezesa ds. handlu powołany został Tadeusz Kańduła a Wiceprezesem ds. obrotu rolnego został Henryk Głuchowski.
 • 8. Lata 1975-1990 to okres dynamicznej rozbudowy GS . Powstały kolejne nowe pawilony handlowe oraz baza wypoczynkowo-wczasowa w postaci rodzinnych domków campingowych w Kuźnicy Zbąskiej i Pszczewie .
 • 9. 8 grudnia 1989 roku Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa GS Romana Kominka po przejściu prezesa B. Królika na emeryturę .
 • 10. Niekorzystne zmiany po1990 roku zawarte w ustawie Prawo Spółdzielcze oraz wprowadzenie wolnego rynku ograniczyło nieco działalność gospodarczą spółdzielni i zubożyło jej wyniki ekonomiczne .
 • 11. Wielkim sukcesem było to, że Spółdzielnia przetrwała ten trudny okres reformy gospodarczej . Całkowicie zlikwidowano w tym czasie działalność skupu płodów rolnych i żywca oraz usług dla ludności .
 • 12. W dniu 19 maja 1998 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej odwołany został z funkcji Prezesa Roman Kominek . Nowym Prezesem został długoletni pracownik GS- Pani Mirosława Szpot - dotychczas pełniąca funkcję Wiceprezesa ds. Handlu . Społecznym Członkiem Zarządu została powołana Pani Krystyna Bartkowiak - pełniąca funkcję Głównego Księgowego . Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Władysław Łysiak - długoletni działacz spółdzielczy.
 • 13. Od 1999 roku następuje widoczny rozwój Spółdzielni i systematyczna poprawa wyników ekonomiczno- finansowych . Zarząd inwestuje w komputeryzację Spółdzielni i dalszą poprawę warunków pracy załogi.
 • 14. W 2001 roku przeprowadzono kapitalny remont cukierni pod wymogi unijne.
 • 15. Lata 2002-2006 to dalsza modernizacja hali produkcyjnej piekarni wraz z remontem pieców i udoskonaleniem wózków samozaładowczych.
 • 16. W 2004 roku Gminna Spółdzielnia brała udział w konkursie Gospodarczo - Samorządowy HIT Wielkopolski 2004r , w którym otrzymała Certyfikat Jakości HIT 2004 za wyroby piekarniczo - cukiernicze.
 • 17. W 2005 roku Gminna Spółdzielnia rozpoczęła współpracę z Polskimi Składami Budowlanymi (PSB) poprzez dystrybucję materiałów budowlanych i znacznym rozszerzeniem asortymentu towarowego.
 • 18. Lata 2005 - 2006 to wdrażanie we wszystkich sklepach oraz piekarni Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) jako części wstępnej do docelowego wdrożenia systemu HACCP.
 • 19. Rok 2006 to zakup pawilonu handlowego o pow.236m kw. wraz z gruntem 1197m kw. położonego przy ul. Kwiatowej 9.


Informacje Bieżące
09 grudnia 2007
Informacja - ogłoszenie